Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Naprave za vadbo - fitnes na prostem

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V današnjem času se vedno bolj zavedamo, da je potrebna zdrava in redna telesna aktivnost.  Ugotavljamo, da krajani  že uporabljajo urejene sprehajalne poti, v zimskem času se udeležujejo raznih telovadb v zaprtih prostorih, potrebno pa bi bilo  poskrbeti še za vadbo na prostem. Predlagamo, da se ob igrišču KS , ki je ob Športnem parku Dekani,  dodajo naprave za vadbo na prostem, ki omogočajo zabavno rekreacijo , primerno za vse generacije. Poleg tega predlagamo, da se uredi tudi okolica igrišča, doda se prostor za sedenje( klopca z mizo) ter okolico ozeleni.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kraj bo pridobil dodatno urejeno površino za gibanje na svežem zraku, prispeval bi k zdravju ter druženju naših krajanov, prostor, kjer bi se tudi otroci zabavali, poleg tega bi  zunanji fitnes bil v prosti uporabi, dostopen tudi tistim , ki si ne morejo privoščiti vodenih (plačljivih) vadb. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo urediti teren okrog sedanjega asfaltiranega igrišča, po potrebi izvedba popravil sedanjega igrišča ter ograje, namestiti naprave za vadbo, urediti prostor za počitek, okrog površine namenjene rekreaciji posaditi slovenske avtohtone grmovnice in drevesa. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bi izvajal v Dekanih ob igrišču KS , ki je na parceli št. 1120 in delno na 1121, obe v lasti MO Koper. V kolikor bi se izkazalo, da navedena parcela za predlagano ureditev ne bi bila primerna, bi se v KS poskušalo dobiti drugo primerno parcelo.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krajani bi pridobili površino z napravami za rekreacijo na prostem, okolica sedanjega igrišča bi se uredila. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 15000

Vrednost projekta

15000 €