Participativni proračun

Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest oz. neurejenega parkirišča, se pogosto dogaja , da na cesti, ki vodi k Športnemu parku Dekani in nato proti vasi,  obiskovalci parka (tekem) svoja vozila parkirajo na sami cesti tako, da ogrožajo prometno varnost ter tudi dostop krajanom, ki živijo pod igriščem,  do svojih hiš. V neposredni bližini je tudi neurejeno parkirišče, ki pa ga redko uporabljalo predvsem zato, ker parkirišče ni urejeno in je ob slabem vremenu blato.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Parceli, ki sta v lasti MO Koper št. 1229/1 in 1229/2, ki se trenutno uporabljata za parkirišče, se uredi tako, da bo omogočeno parkiranje tako osebnim vozilom kot avtobusom. Z ureditvijo parkirišča se bo uredila prometna varnost ( vozniki osebnih vozil bodo preusmerjeni iz cestišča na urejeno parkirišče),  parkirišče bodo lahko uporabljali tudi krajani in ne samo obiskovalci tekem, krajevna skupnost bo pridobila dodaten prostor, ki ga bo lahko uporabljala za različne prireditve, kraj bo urejen.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo utrditi teren, narediti podporni zid, asfaltirati , zarisati talne označbe za parkirna mesta, ozelenitev okolice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Dekanih, ob športnem parku na parceli 1229/1 in 1229/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem bomo uredili prometno varnost, zadovoljstvo krajanov ( avtomobili ne bodo ovirali dostop do hiš), dobili bomo dodatno urejeno površino za KS, obiskovalci športnega parka bodo dobili vtis, da skupnost skrbi za varnost ter urejenost okolja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?20000

Vrednost projekta

20000 €