Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Sprehajalna pot poteka po parceli, ki ni v lasti Mestne občine Koper. Ker ni možno zagotoviti izvedbe projekta v letu 2020 ali sploh, projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova peš poti med Škofijami in Dekani

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
SKOFIJE_DEKANI.JPG
SKOFIJE_DEKANI.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Povezovalna peš pot med Škofjami in Dekani za rekreacijo in druženje krajanov obeh krajevnih skupnosti. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev peš poti s počivališči (prostor za druženje v naravi, fitness v naravi) in osvetlitvijo za večerne sprehode (solarne vletilke). Vzšostavitev poti bi lahko povečala zanimanje za rekreativno hojo, nordijsko hojo, povezovanja ljudi med dvema KS, lahko se naveže na obstoječe rekreativne poti okoli Tinjana. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čiščenje grmičevja, utrjevanje poti, postavitev lesenih klopi in mizic, smetnjakov, smerkokazov, tabel avtohotonih rastlin in živali, itd. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pot med Zg.Škofijami in Dekani. 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad - Poletje 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povezanost dveh KS.  Sodelovanje obeh KS pri promociji športa, kulture, izobraževanja. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Maksimum 20.000,00 EUR