Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Razgledna ploščad v Šmarjah

BorutJ  –  29. 09. 2019  –  Območje 2
Lokacija ploščadi
Lokacija ploščadi

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vsako poletje domačini opažamo povečan promet na regionalni cesti skozi vas Šmarje. Na odcepu mimo pokopačišča je enkraten razgled na tržaški zaliv, mesto Koper in dlje. Turisti se ustavljajo na cesti, da bi občudovali ta razgled in s tem obirajo promet. Dejansko na tistem delu ceste domačini pospešijo, zaradi tega pride nemalo krat do nevarnih situacij.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnko razgledne ploščadi na parceli ob cesti, ki bo omogočila, da se avto, ki si želi občudovati razgled, lahko varno ustavi. Prostora je dovolj, da je na ploščadi nekja parkirišč, prostor za klopce in kakšno stojnico za domače proizvode.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Priprava projekta, izgradnja ploščadi

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli nasproti hišne številke Šmarje 127

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zelo bi se izboljšala prometna varnost, lokalni pridelovalci bi imeli možnost prodaje izdelkov, turisti bi občudovali krasni tržaški zaliv in mesto Koper.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000,00 EUR