Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ureditve tematskih poti je umeščen v proračunu Mestne občine Koper za leto 2019. Predlog projekta ne ustreza merilom, ker v delu, kjer pot poteka po zasebnih parcelah, ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

vzrdževanje pešpoti P1-P6

Anonimno oddan predlog  –  11. 09. 2019  –  Območje 6

Skladno z spodaj objavljenimi urejenimi pešpotmi P1-P8 v MOK predlagam, da se uredi redno vzdrževanje in markiranje teh poti, ker so prepuščene prostovoljcem, da jih vzdržujejo. Določene pešpoti so celo fizično blokirane s strani privat lastnikov in bi potrebno urediti tudi lastništvo. Predlagam letne čistilne akcije v organizaciji posameznih krajevnih skupnosti, kjer so določene poti in redno vzdrževanje s strani primerne komunalne službe ter večjo promocijo teh poti, ker jih večina občanov ne pozna. Smiselno bi tudi uvajanje novih krožnih učnih potk s poudarkom na poučevanju lokalne flore (kot je na primer krožna učna pot okoli Kubeda).

https://www.koper.si/sl/dozivetja/izberi-svoj-koper/tematske-poti/