Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Skupnostni "vrt brez prekopavanja" s kompostno zastirko

Sija Chrysanthi  –  29. 09. 2019  –  Območje 6
Kastelec
Kastelec

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na sestanku vaščanov smo se odločili, da na razpis prijavimo ureditev skupnostnega vrta, sadovnjaka, zeliščnega vrta. Projektni predlog "skupnostni vrt brez prekopavanja" v  celoti izpolnjuje vseh 9 točk razpisnih pogojev.

Projekt se nanaša na večino aktualnih vprašanj in je v središču pozornosti civilne iniciative in njenih organizacij, prav tako nagovarja družbeno, socialno in gospodarsko usmeritev

- samooskrba z lokalno pridelano ekološko hrano

http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/07/vodnik-po-skupnostnem-upravljanju-z-zivljenjskimi-viri.pdf 

- obdelovanje zemlje na sonaraven način

https://vrtobilja.si/?fbclid=IwAR0EEw5Zu1Mde94WnS9N0hTJ28LXkYepyKMZpYn8wGfinOZFF2pCvRoZcaE 

- zdrav način življenja v stiku z naravo in zemljo 

https://revijazarja.si/clanek/mnenja/5d814f72cd28a/vrtnariti-in-doziveti-sto-let?fbclid=IwAR185rKHTW-e_eyuW97mQgbOZdK99NCUxLxbE8IvIHIMHJg4Zup9StDxgPc 

- začasna uporaba prostora

  "Začasna raba prostora navadno nastopi kot vmesna raba, ko se je določena namembnost prostora iztekla, nova pa se še ni vzpostavila. Lahko je enkraten dogodek ali pa traja več desetletij. Kot taka je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov – bodisi odprtih površin, stavb ali njihovih delov." 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev skupnostnega vrta brez prekopavnja s kompostno zastirko. Kot pove ime, se vrtne zemlje ne prekopava, štiha ali orje temveč se jo neguje na sonaraven način z zastiranjem ter tako omogoča naravne pogoje za ohranjanje rodovotnosti tal.

Vrt bo služil tudi za druženje in medgeneracijsko povezovanje kakor tudi poligon za izvajanje delavnic za vse zainteresirane v naši občini in širše.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev vrta je dokaj enostavna in vključuje deležnike iz MOK kot so Cestno podjetje (sekanci), Marjetica (sadike), kompost, itd.

Visoke grede (do 30 cm) ali povišane grede (do 16 cm) se postavijona na predpripravljeno travnato površino, napolnijo s kompostov in lahko se sadi ali seje. Steze se pokrijejo s sekanci. Tako je vrt zaščiten pred segrevanjem in izhlapevanjem vode, zemla pa ohranja vse mikroorganizme ... Primer vrta brez prekovanja v primorskem okolju:

https://vrtobilja.si/vasi-vrtovi/vasi-vrtovi-16-aleksander-marksl-gracisce-crni-kal?fbclid=IwAR2gy7tt3Y88pSKRoTUre1CZI8oE0yBwcpFjqUX62h6CweSsuNxQmlt3CZc 

 Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v vasi Kastelec, KO Socerb na možnih parcelah v lasti MOK npr. št. 2511/5, 2511/6, 2505, 2515, 2503/1, 2503/2 in 2522 (če MOK uredi lastništvo ali na katerikoli drugi parceli po predlogu strokovne službe MOK.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vrt bi služil družinam, ki nimajo lastnega vrta kot tudi vsem, ki jih tak način obdelovanja zemlje zanima. prav tako je zanimiv za otroke in starejše, saj ne zahteva težkega dela ali strojev. Zaradi zastiranja ni potrebno nenehno zalivanje saj voda ne izhlapeva in so rastline po ukoreninjenju praktično preskrbljene z vlago.

Vrtovi brez prekopavanja so okolju in ljudem prijazni in pridobivajo iz leta v leto več privržencev. MOK lahko projekt prepozna kot sestavni del  projekta Natura 2000 in ga uvrsti v širši prostor kot strateški interes.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.200 €

Vrednost projekta

5200 €