Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa je vsebinsko nedorečen in nekonkretiziran, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

Učna pot KS Boršt

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog predvideva ureditev učne poti, ki bi obudila nekdanje pešpoti, ki so povezovale vasi v KS Boršt z vodnimi viri in sanacijo le-teh.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev učne poti, ki bi obudila nekdanje pešpoti, ki so povezovale vasi Boršt, Glem in Labor z nekdanjimi vodnimi viri kot so Stupica, Parila, Ržena jugna, Konfin, Šturuk itd., kateri so sedaj zapuščeni in propadajo.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nekdanje pešpoti so zaraščene, zato bi jih bilo potrebno očistiti in sanirati. Potrebna bi bila sanacija vodnih virov (čiščenje okolice, sanacija propadajočih objektov). V končni fazi bi se postavilo učne table, ki bi vključevale pomembne informacije o naši naravni in kulturni dediščini.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na območju KS Boršt.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad - poletje 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci in obiskovalci bi pridobili urejene sprehajalne poti, kjer bi spoznavali naravne in kulturne znamenitosti naših krajev. Nekdanji vodni viri, ki sedaj propadajo, bi bili sanirani, tako bi ohranili pomemben del naše kulturne dediščine.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta je približno 10.000 evrov.