Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Za mobilnost starejsih, brezplacni prevoz starejsih

Mirjam Košir  –  11. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zagotavljanje brezplacnih prevozov za starejse, po zgledu Prostofer-ja ali zavoda Sopotniki v Ankaranu. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nakup avtomobila in organiziranje mreze voznikov-prostovoljcev. 

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ustanovitev zavoda, ki bo upravljal z dejavnostjo ali prikljucitev k zavodu, ki ze deluje v obcini Izola in Ankaran. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pokrival naj bi celotno obcino Koper. 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Morda se letos ali 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta zivljenja vsem starejsim, ki ne vozijo, ki so tezje gibljivi, ki si financno ne morejo privosciti taxija za prevoz do zdravnika, ki ne morejo vec uporabljati oz. dostopati do avtobusnega prevoza in ki nimajo pomoci svojcev. Obcutek, da niso pozabljeni in odpisani. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ne vem, odvisno od cene avtomobila. Za nakup se lahko pridobi tudi kakega sponzorja. Obcina bi krila se gorivo in stroske v zvezi z vzdrzevanjem in registracijo avta.