Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

večnamenski bivalni kontejner

matjaž cah  –  29. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred leti je občina nameravala  prostore bivše trgovine in mesnice prenoviti za javno uporabo, za vaščane, za društva in nov sedež KS Črni Kal. Ta stavba je bila prodana zasebniku.

Ta, po meri, montažni objekt, bi nam olajšal nekatere dejavnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Občina naj plača kontejner, kjer se lahko izvajajo sestanki vaščanov, brez obremenitve prostorov KS.  Kot tudi v bodoče krajši sestanki glede izgradnje drugega tira.

V objektu bi hranili nekaj miz in klopc za kresovanje, v primeru slabega vremena, bi imeli streho nad glavo, prav tako za druga praznovanja.

V objektu bi lažje izdelovali maske za koprsko pustno povorko.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Člani društva TKŠD KRAŠKI ROB , bi poskrbeli za kontakt z izvajalci, za konkretne mere,itd.

Prednost postavitve je, da ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Gre za enostavno umestitev v prostor, prav tako ne vpliva moteče na okolico.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zraven otroškega igrišča , na betonski plošči, kjer je nekoč stalo manjše skladišče.  V bližini sedeža KS Črni Kal , št. 70, parcela je nekdanja cesta in je v lasti občine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

april 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Postali bi bolj zadovoljni in srečni občani. Sestanke in izdelavo mask za koprsko povorko, bi izvajali tu in ne po stanovanjih in garažah.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

od 7000 do 13000 e

Vrednost projekta

13000 €