Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlagana parcela ni v lasti MOK. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev razgledne ploščadi na Tinjanu

NejaBN  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je na vrhu Tinjana, ki je del planinske transverzale, čudovit razgled in ga obišče vedno več domačih in tujih turistov. Le ti, pa nimajo točke kjer bi lahko uživali v razgledu in naravi. Domačini pa bi tam lahko organizirali dogodke v idiličnem okolju. S tem bi tudi preprečili nenehne dovoze odpadnega gradbenega materiala v globino.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se ob otroškem igrišču na Tinjanu uredi razgledna ploščad z razgledom na Kraški rob. Poravna se podlaga, namesti ovire, ki preprečujejo dovoz odpadnega materiala, namesti primerno varnostno ogrado ob robu, postavi  klopce, fiksni daljnogled...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nasproti otroškga igrišča na Tinjanu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dobili bi idiličen prostor za druženje in uživanje v čudovitem razgledu na Kraški rob. Nenazadnje pa bi preprečili tudi dovoz odpadnega materiala v globino kar se dogaja sedaj.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Cca. 15.000 eur.