Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Skupnostni sadovnjak in zeliščni vrt v vasi Kastelec

Petra Matos  –  29. 09. 2019  –  Območje 6
sadeži sodelovanja.jpg
sadeži sodelovanja.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vas Kastelec je naselje, v katerega se zaradi bližine avtoceste priseljujejo tudi mlade družine, ki v lasti nimajo kmetijskih zemljišč. Zaradi strnjenosti poselitve v vasi primajkuje sadnih dreves. Le redka sadna drevesa so bila v preteklosti na kmetijskih zemljiščih okoli vasi, ki pa so v veliki meri prepuščena zaraščanju. Na sestanku vaščanov smo se odločili, da na razpis prijavimo vzpostavitev skupnostnega sadovnjaka in zeliščnega vrta. Želimo si, da postaneta stičišče medgeneracijskega sodelovanja, učenja, solidarnosti in pomagata pri trajnostni prehrambeni samooskbi vaščanov. Kot izobraževalni poligon bi lahko postala vez med "vrtičkarji" na ravni celotne občine ter primer dobre prakse revitalizacije območja v zaraščanju v prid celotne skupnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na občinski parceli si želimo zasaditi skupnostni sadovnjak in zeliščni vrt ter vzpostaviti sušilnico za sadje in zelišča. Želimo si, da sadovnjak postane prostor srečevanja in izobraževanja, zato si želimo v njem vzpostaviti tudi kotiček s pergolo, mizo in klopmi. S ciljem pridobivanja znanj na področju sadjarstva in zeliščarstva, si želimo organizirati vrsto izobraževalnih delavnic, na katere bodo povabljeni vsi občani MOK.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi lahko delno s svojimi izvajalci izvedla občina, delno pa domačini s pomočjo prostovoljcev Parka Istra.

Aktivnosti:

1. Zasaditev skupnostnega sadovnjaka

2. Zasaditev zeliščnega vrta

3. Vzpostavitev skupnostne sušilnice za sadje ter sokovnik za izdelavo sokov.

4. Organizacija izobraževalnih delavnic

Bolj podrobno v priponki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vas Kastelec; K.O. 2590 Socerb; potencialne parcele 2632 ali 2503/1 in 2503/2 ali 2426/4 ali druga primerna zemljišča.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Zima/pomlad 2020, jesen 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vas Kastelec želi s svojim zgledom samooskbe na večih področjih (samooskrba s sončno energijo, vodna samooskrba, prehranska samooskrba, skupnostno sodelovanje, solidarnost in povezanost) dajati zgled trajnostnega razvoja skupnosti. Primeri tovrstnih dobrih praks so nacionalnega pomena in ključni za prehod družbe na trajnostni razvoj.

Izobraževalne delavnice in vzpostavitev izobraževalnega poligona bodo nudili priložnost za povezovanje celotne krajevne skupnosti in širše ter opolnomočili lokalno prebivalstvo.

Skupnostni sadovnjak in zeliščni vrt bosta v vasi in širše spodbudila sodelovnje in tako vplivala na pozitiven razvoj celotnega območja.

Omogočila bosta večjo prehrambeno samooskrbo - kvalitetno vitaminsko polnovredno prehrano za to in prihodnje generacije.

Omogočila bosta medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj starejših na mlajše.

Skupnostni sadovnjak bo imel tudi solidarnostno noto, saj se bo v njem vedno našlo dovolj sadežev za ostarele in pomoči potrebne.

V zaledju se obdelovalne površine zaraščajo. Skupnostni sadovnjak bo primer dobre prakse revitalizacije površin v zaraščanju v prid celotne skupnosti.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

13 800 EUR (več v priponki finančna ocena)

Vrednost projekta

13800 €