Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Izravnava terena na travniku ob cerkvi v Laborju

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi je s strani nekaterih otrok prišla pobuda, da si želijo bolj raven teren na travniku, da bi lahko igrali nogomet ali druge igre. Vas namreč nima nobene primerno urejene površine za tako igro.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izravnavo terena in zasejanje trave. Tak teren je potem tudi v bodoče lažje negovati in vzdrževati. Ob robovih terena predlagamo postavitev ograje, ki bi otrokom varovala pobegle žoge. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zravnati teren, posejati travo, postavitev žičnate ograje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Labor, travnik oz. priložnostno parkirišče ob cerkvi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšali bi se pogoji za otroško igro.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Predvidevam do 3000

Vrednost projekta

5000 €