Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Poslikava izpostavljenih javnih zidov kot preventiva grafitom

Romeo Palčič  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Lokacije.jpg
Lokacije.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Grafiti so vedno bolj pereča težava naše družbe, saj se jo težko preprečuje. Razlogi za grafite so različni, večina pa izhaja iz nezadovoljstva in nespoštovanja okolice, v kateri storilec živi. Ker so pusti zidovi kot magnet za grafite lahko le te preprečimo le s predhodno poslikavo, ki pušča družbenokoristni pečat okolici in ji dodaja vrednost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po zgledu semedelskega podvoza, kjer po organizirani poslikavi mladih ni več neokusnih grafitov, bi poslikali oba podvoza za avtomobile pod HC Koper Izola - pri Avtobusni postaji in pri Policiji - ter zid med stadionom Bonifika in Cesto Zore Perello Godina. Cilj je omejiti neželeno grafitiranje, ki kazi podobo mesta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri podvozih bi bilo potrebno pridobiti soglasje upravljavca objektov - DARS (kar se je v Semedelskem primeru že naredilo), pri stadionu pa z infrastrukturo upravlja občinski Zavod za šport. K sodelovanju bi bilo potrebno povabiti tako Center mladih Koper kot Akademijo za likovno umetnost, ki bi bedela nad predlogi poslikav. Sledi poslikava, ki bi bila evidentirana kot umetniška stvaritev in trajno predstavljena tudi v občinskih medijskih kanalih ter tako spodbujala avtorsko kvalitetno ustvarjanje v urbanih prostorih. Poslikave bi končno zaščitili z antigrafiti premazom (npr. https://www.teknos.com/sl-SI/industrijski-premazi/posebni-premazi/anti-graffiti2/)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju obeh podvozov za avtomobile pod HC Koper Izola - pri Avtobusni postaji in pri Policiji - ter zidu med stadionom Bonifika in Cesto Zore Perello Godina.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi imeli umetniško obogaten urbani prostor, kjer bi lahko občudovali kvalitetno poslikane stene namesto cenenih grafitov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Materialni stroški (barve, pripomočki, antigrafiti premaz), operativni stroški (asistenca pri izvedbi) in stroški natečajev (nagrade za najboljše predloge) bi znašali 20.000 €.

Vrednost projekta

20000 €