Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljivo v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Zipline Tinjan-Osp

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz izziv projektni predlog naslavlja?

Ker takšne turistčne ponudbe na obali še ni. Ta projekt bo povezal adrenalinske navdušence.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo zipline atakcije med Tinjanom in Ospom. Povečal se bo turistični obisk.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOK v kombinaciji z zasebnim partnerstvom poskrbi za dokumentacijo in izvedbo projekta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od Tinjana do Ospa.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečali bi število mladih, ki uživajo v atrakciji.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 eur.