Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in obstoječe igrišče je Mestna občina Koper urejala v preteklih 5 letih. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev otroškega igrišča v Bertokih ob mediteranskem vrtu

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstojece otrosko igrisce pri mediteranskem vrtu je majhno in nima igral za razlicna starostna obdobja, poleg tega je v neposredni blizini (takoj ob ograji) staro balinisce, kjer najstniki igrajo nogomet in kosarko, zato je 'otrosko' igrisce nevarno, saj nanj letijo zoge iz balinisca.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo razsiritev otroskega igrisca se na bivse balinisce, postavitev motoricnih igral za otroke razlicnih starostnih skupin (1-14 let), hkrati pa nekje v blizini (morda okoli cerkve, proti vinogradom) poiskati parcelo, na kateri bi se lahko uredilo nogometno igrisce. S tako ureditvijo bi celostno poskrbeli za vse generacije nasih otrok, ki jih je v Bertokih vedno vec in nimajo svojega igralnega prostora. Dostopno bi bilo znotraj naselja (sploh ob upostevanju blizine nevarne hitre ceste), s cimer bi se spodbujalo druzenje med vrstniki. Nogometno igrisce bi spodbujalo gibanje in sportno udejstvovanje otrok oz.mladostnikov, motoricna igrala pa bi spodbudila gibalni razvoj otrok in jim polepsala otrostvo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zasutje nekdanjega balinisca z zemljo, ograditev slednjega z ograjo (zaradi blizine ceste), priprava temelj za igrala in postavitev igral, locenih smetnjakov za zbiranje odpadkov. Obvezno bi bilo treba dvorisce zaceti zaklepati, saj se v obstojecega zvecer  zatekajo tudi narkomani.

Za nogometno igrisce poiskati lokacijo, tla po potrebi zravnat in ograditi z visoko mrezo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Otrosko igrisce med mediteranskim vrtom in trgovino Kalija, nogometno igrisce na bliznjem obcinskem zemljiscu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Cim prej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljsala bi se groba motorika otrok, ki je iz generacije v generacijo slabsa zaradi premalo kvalitwtnega gibanja otrok zunaj na zraku. Otroci bi izboljsali svoje motoricne sposobnosti, kot so plezanje po lestvi, skozi tunel, po steni, metanje in brcanje zoge, vzdrzevanje ravnotezja, ipd.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000