Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Vodnjak na Ribiškem trgu

Romeo Palčič  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
shema.jpg
shema.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je nastal v cilju ohranitve spomina na nekdanje ureditve, ki so zaznamovale in dajale prvobiten pomen sedanjim trgom in ulicam, v tem pomenu Ribiški trg, pravzaprav Ulice pri vodnjaku. V Kopru se je z nestrokovnimi rešitvami v cilju čim cenejše izvedbe parkirnih površin uničilo prvobitni pomen prostora, kar bi glede na smernice trajnostnega razvoja in naziva evropske destinacije kulturne odličnosti bilo vredno obuditi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev vodnjaka na Ribiškem trgu, kjer je nekoč že stal. Lahko repliko, lahko moderno izvedbo, ampak vodnjak, ki bo Ribiškemu trgu povrnil nekdanji pomen.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Trenutno je na območju nekdanjega vodnjaka asfaltirana površina, kjer je prostora za prosto parkiranje dveh avtomobilov. Potrebno bi bilo odstraniti asfalt, postaviti vodnjak (po možnosti z uvrtanjem cevi do podtalnice) s pipo na vzvod, s katero bi lahko (kot nekoč) točili podtalnico v vedro (ročno, brez elektrike) ter tlakovati okolico vodnjaka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ribiški trg, na začetku Ulice pri vodnjaku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leta 2020 (spomladi do jeseni)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ribiški trg in predvsem Ulica pri vodnjaku bi pridobili bolj na prvobitnemu pomenu. Ureditev bi dopolnjevala pomen bližnje kapelice Stella Maris na Bošadragi (https://www.primorske.si/2018/11/25/morska-zvezda-sredi-bosadrage), posvečene ribičem in hkrati omogočila potencialno prizorišče kulturnih prireditev.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Potrebna dela (odstranitev asfalta, izvedba vodnjaka, tlakovanje okolice vodnjaka) bi znašala predvidoma 20.000 €.