Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v skladu z obstoječo zakonodajo. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ustvarjalna umiritev prometa v Pradah

Saša Petejan  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
Primer poslikave cestišča
Primer poslikave cestišča

V naselju Prade se soočamo z neprimerno vožnjo in neprilagojeno hitrostjo vožnje. S poslikavo cestišča in pločnika, želimo na ustvarjalen in igriv način spodbuditi umirjen promet v naselju ter nekatere stranske ceste urediti tako, da bo na njih varna tudi igra otrok. Izvedbo poslikave načrtujemo kot zabavo na ulici, kar bi spodbudilo spoznavanje sosedov v soseski in druženje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V dveh predelih Prad predlagamo poslikavo cestišča in pločnika: 

A) križišče Cesta bratstva - Kurirska cesta in Prade - Cesta XVIII 

B) Prade - Cesta XIV s priključitvijo na Prade - Cesta X in Prade - Cesta XVI

Ustvarjalna poslikava s 3d vizualnimi elementi bo neobičajna, vpadljiva in po izkušnjah krajev v EU vpliva na voznike, da prilagodijo hitrost vožnje in način vožnje strnjenemu naselju in območju, kjer si cesto delijo vozila in otroci. 

Pri rešitvi izziva je pomembno sodelovanje stanovalcev in krajanov tako pri snovanju kot pri izvedbi. Gre za kreativno reševanje izziva. V kraj vnesemo novost in posebnost. Medseboj se povezujemo in spoznavamo. Gre za aktivnost v kateri sodelujejo tako otroci kot odrasli.

OSTALO: pregled nasleja presoja, na katerih območij omejiti hitrosti navzdol na 30 km/h pri “coni 30” oziroma v “območju omejene hitrosti” in le na 10 km/h (!) v “območju umirjenega prometa”.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

A. PRIPRAVE

Načrtovanje in priprava poslikave v sodelovanju stanovalcev in umetnika

B.IZVEDBA

Vsako lokacijo bi delali na svoj dan in ta dan bi bila cesta zaprta cca 16 ur. 

- gre za cca. 4000m2 površin, poslikali bi jih med 30-50% tako da bi vpadljivo označili križišče (enobarvni elementi, 3d elemneti, barvna vzorčasta poslikava), vizualno poudarili in podaljšali pločnik, umestili napis območje umirjenega prometa 

- ulična zabava ali zabava na ulici, kjer bi ves dan potekalo druženje, program za vse starosti in poslikava

- dan bi se zaključil z "večerjo" vseh udeležencev

- ocenjujemo za vsakega od predelov po 50 udeležencev, skupaj 100 (do 10% krajanov Prad)

glej osnutek

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

cestišče in pločnik

A) križišče Cesta bratstva - Kurirska cesta in Prade - Cesta XVIII 

B) Prade - Cesta XIV s priključitvijo na Prade - Cesta X in Prade - Cesta XVI

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

APRIL 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Umirjen promet, boljši medsosedski odnosi, varna igra otrok na ulici, bolj prijetno bivanje na splošno, prijetno okolje, posebnost naselja in MOK

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

11.000 EUR