Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, predlagana lokacija ni v Mestni občini Koper, vsa ustrezna območja za projekt so del državnega prostorskega načrta in zatorej niso v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ponovna vzpostavitev Koprskih solin

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
KoprskeSoline.JPG
KoprskeSoline.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zgodovinsko so bile v Kopru prisotne soline na območju, kjer se trenutno nahaja celotna bonifika/Škocjanski zatok vse do izliva reke Rižane. Ob neustavni širitve industrije je pomembno tržiti Koper, kot mesto v katerem sobiva industrija in narava. To smo pozitivno izpeljali s Škocjanskim zatokom, smiselno bi bilo nadaljevati s ponvono vzpostavitvijo solin.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedbo projektne dokumentacije, kjer bi skladno z DPN-jem na območju kjer ni predvidena širitev Luke Koper našli ustrezen kotiček idealno blizu Škocjanskega zatoka za vzpostavitev solin. Same soline bi lahko potem prodajali pod svojo blagovno znamko, istočasno pa bi popestrilo turistično ponubo Kopra.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pripraviti je potrebno natečan na podlagi katerega bi projektant pripravil IDZ za ponovno vzpostavitev Koprskih solin. Idealno bi bilo, če se najde teren, ki je v občinski lasti in se lahko potem projekt nadaljuje neposredno s pomočjo investitorja, kateremu se podeli koncesijo.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Kopru.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pričetek 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Strateška slika razvoja neposredne okolice mestnega jedra. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

11.000 €