Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

SANACIJA GOZDNE POTI V ZASELKU NAD NOGOMETNIMI IGRIŠČI V DEKANIH

Martina Grižančič  –  30. 09. 2019  –  Območje 3
LOKACIJA
LOKACIJA

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Rešiti je potrebno perečo situacijo z divjim odlaganjem odpadkov (predvsem zelenega reza) v naravo. Stanovalci obravnavanega zaselka na občinsko parcelo, po kateri poteka gozdna sprehajalna pot, nelegalno odvažajo odpadke in s tem povzročajo onesnaženje okolice. Prilagamo fotografije stanja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo celostno sanacijo obstoječe gozdne poti, ki poteka po parceli št. 1097/8, k.o. Dekani, za zaselkom na severu vasi na stiku z gozdnimi površinami. Pričakujemo, da se bo ponovno vzpostavila urejena in čista sprehajalna pot skozi gozd, ki jo uporabljajo tako rekoč vsi krajani.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagamo, da občinska komunalna služba:

1. očisti pot in odpelje obstoječe odpadke,

2. v bližino poti (npr. na parc. št. 1097/2 ali 1097/16, k.o. Dekani ali na obstoječem zelenem otoku na parc. št. 1120) postavi STALEN zabojnik za zeleni rez in zagotovi sprotno odvažanje teh odpadkov,

3. ob obstoječe premične zapore poti (ki se lahko ohranijo) postavi opozorilne (in ozaveščevalne) table z napisom o prepovedi odlaganja vsakršnih odpadkov v gozd ter navodilih kako in kam jih pravilno odlagati.

Urediti je potrebno tudi nadaljnji nadzor nad divjim odlaganjem (inšpekcija, kontrola, kamere, ipd.).

Ker govorimo o celostnem reševanju sprehajalne poti, bi bilo smiselno območje opremiti tudi s koši za pasje iztrebke in tablami, saj so zaradi vse večjega števila sprehajalcev psov na tem območju pasji iztrebki tako rekoč povsod. Lokacija koša za smeti naj se združi z lokacijo zabonjika za zeleni rez.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija je prikazana v priponki.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do pomladi 2020, ko bo količina odvrženega materiala ponovno večja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obstoječa sprehajalna pot skozi gozd, ki pelje na priljubljen Goli hrib in dalje do Tinjana, bi se tako ponovno uredila, rešili bi težavo s smradom zaradi gnitja odpadkov, pasji sprehajalci bi morda ob prisotnosti košev bolj vestno "počistili za seboj".

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 5.000 Eur

Dokumenti

Vrednost projekta

5000 €