Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev podlage, aslaltiranje poti in urejanje bankine-Tribanska cesta

Robert Majcan  –  30. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

TRIBANSKA CESTA 5,7,9,11

To sta edini javni poti v Škocjanu, ki sta še makadamski.

Predlagamo takojšnjo ureditev in asfaltiranje dela javne poti spomladi 2020. Pot bi bila urejena za daljši čas, izboljšala bi se kvaliteta bivanja in prometna varnost.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Oceno vrednosti projekta prepuščam strokovnim službam