Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev bivalnega okolja na Oljčni poti 9 in 11

Anonimno oddan predlog  –  30. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Spoštovani,

pozdravljamo pristop participativnega proračuna Mestne občine Koper in se v zvezi s tem oglašamo. Smo prebivalci Oljčne poti 9 in 11a v Olmu. Nekateri smo tukaj že od leta 1971, zato dobro poznamo razmere, v katerih živimo.

V vsem tem času ni bilo tukaj nič postorjeno, razen ulične razsvetljave lansko leto. Iz kanalizacije lezejo ponoči ščurki, našli smo jih tudi v stanovanjih, ko lezejo iz odtokov. To je zelo moteče, posamezniki pa ne moremo kaj dosti narediti proti tej nadlogi. Drugo nadlogo pa predstavljajo podgane, ki hodijo po ulicah in vrtovih, kjer imamo izkopane celo rove. Po potki med stanovanji še nikdar niso v celoti zamenjali vseh tlakovcev, le razbite in še te ne v celoti. Posamezni tlakovci se tudi premikajo. Vedno se odlaša, medtem ko so nekaterim tlake renovirali v celoti. Omenjena ulica je zelo prehodna, saj tukaj hodijo prebivalci iz drugih ulic, kjer je bližnjica v trgovino in banko. Nekaj bi bilo potrebno ukreniti tudi glede visokih in na ulico nagnjenih živih mej, ker jih lastniki slabo vzdržujejo. Ulica je že sama po sebi izredno ozka, neurejena živa meja pa jo dodatno oži do te mere, da je v deževnem vremenu z dežniki prehod mimo nje precej otežen.

Pločniki ob cesti Oljčna pot so dotrajani. Med drugim je bilo pred dobrim letom obljubljeno, da se bo na Ulici Istrskega odreda uredil otok za smetnjake. Na obeh straneh so trenutno postavljeni smetnjaki, ki zmanjšujejo vidljivost, zato je zaradi gostega prometa nevarno zapeljati iz parkirišča na cesto. Mnajkajo tudi opozorilne table za lastnike psov, ki pozivajo k pobiranju pasjih iztrebkov. Kot primer navajamo zgled izolske Komunale, ki so organizirali likovni natečaj za osnovne šole.

V KS bi bilo prav in potrebno, da bi se nov predsednik predstavil in se z nami pomenil o problemih tukajšnjih stanovalcev in njihovem reševanju. Glede navedenih problemov smo se že obrnili na krajevno skupnost Olmo, vendar je bila ob uradnih urah vedno prisotna tajnica, predsednik nikoli, da bi se z njim posvetovali in ukrepali. Pripravljeni smo sodelovati, saj želimo živeti v urejeni in čisti okolici.

Predlagamo:

- deratizacijo kanalizacije oziroma drugo vrsto zatiranja živali in redni nadzor,

- pripravo opozorilnih tabel za lastnike psov,

- poziv lastnikom k rednemu vzdrževanju svojih uličnih zelenih mej,

- sanacijo tlakov v ulici Oljčna pot 9 in 11,

- ureditev okološkega otoka na Ulici Istrskega odreda,

- sanacijo pločnikov na Oljčni poti

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?