Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V VASI SOCERB

Anonimno oddan predlog  –  30. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V VASI SOCERB, z igrali za najmlajše in postavijo enega košarkaškega koša

V vasi Socerb nimamo primernega prostora za igro otrok. Sedaj se otroci igrajo na cesti sredi vasi, kjer poteka tudi promet skozi vas. Za igro ta prostor ni primeren in varen. Zato bi radi na predvidenem zemljišču, ki je v lasti MOK, urediti otroško igrišče z nekaj igrali za mlajše, klopco in postavitvijo enega košarkaškega koša za starejše otroke. S tem bi vsi otroci v vasi imeli primeren in varen prostor za igro in druženje. Otroci bi se med seboj povezovali in družili. Ko bi v vasi zaživel tak skupen prostor za druženje bi se tudi medgeneracijo vsi vaščani tam družili in povezovali. Skupen prostor za igro, rekreacijo in druženje bi bil primeren za vse. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev dveh otroških igral, igralo z dvemi gugalnicami in eno igralo s toboganom, ki bi bilo postavljeno in urejeno na polovici predvidenega igrišča. Na drugi polovici pa en košarkaški koš z ureditvijo polovice košarkaškega igrišča.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo utrditi zemljišče, postaviti varovalno ograjo in vrata. Postaviti igrala, pod igrali primerno podlago za košarkaško igrišče.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V centru vasi, na zemljišču MOK, k.o. Socerb, parc. št. 979/1.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel do spomladi 2020. Uradna otvoritev bi lahko bila 24. maja 2020, ko v vasi praznujemo praznik Sv. Socerba. Tako bi praznik dobil širši pomen in lahko bi naredili otvoritev in velik praznik.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsi otroci v vasi, vse generacije, bi pridobile svoj primeren in predvsem varen prostor za igranje in druženje. S tem bi se socialne vezi še povečale in bi se več družili med seboj. Ko bi se otroci tam zadrževali bi bili predvsem na varnem, ne pa na cesti. Z njimi bi bili starši, ki bi se s tem tudi več družili in medgeneracijsko še bolje povezovali. Tudi starejši v vasi bi z veseljem posedali na klopci ob igralih, ko bi pazili na svoje vnuke in bili aktivno vključeni v življenje otrok in vasi.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Okvirna vrednost je 15.000,00 EUR.

Vrednost projekta

15000 €