Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Antični K' munski vrt starih Rimljanov

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Je del športno turistične kolesarske in peš poti od Trsta- Škofij-Kolombarja in Dekanov. Obenem je del krožne poti Dekani- Škofije-Dekani

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Popravilo že obstoječe poti z očiščenjem okolice in struge potoka (družbene parcele)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čiščenje zarasta in sanacija struge, ročno delo, delno s stroji

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na terenu lokacija v Dekanih od vaškega trga do slapa in čiščenje poti do Kolombarja

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečanje kolesarjev in pohodnikov, večja povezanost vaščanov sosednjih krajev še posebno šolske mladine s skupnimi športno rekreativnimi programi.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20 000 EUR

Vrednost projekta

20000 €