Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Mestna občina Koper ne more zagotoviti uresničitve projekta v letu 2020 (lastništvo osutka kipa in njegova vrednost). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kip diakona sv. Elija Koštabonskega iz I. stol.

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zgodba je del antične zgodovine Kopra in Koštabone. Elij je sozavetnik Kopra in Istre.Njegov lik skoraj 2000 let čezmejno in v sožitju povezuje istrsko prebivalstvo in s tem turistično promovira naše kraje in ponudbo. Našim ljudem ohranja dostojanstvo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izdelavo kipa s podstavkom. Osnutek v bronu je že pred leti izdelal naredil kipar spoštovani Zvest Apolonio

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odlitek kipa iz brona in izdelati podstavek

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kip odliti v livarni Jesenice, podstavek izdela kamnosek. Postaviti v Koštaboni na skupno dogovorjeni lokaciji

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večji obisk romarskih turistov in obogatitev kraja z umetniškim delom ter dvig samozavesti in zgodovinskega zavedanja naših ljudi ter večja prepoznavnost in promocija našega podeželja preko izvirnih antičnih zgodb. V projekt lahko povabimo tudi zainteresirane iz čezmejnih krajev v HR in IT.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20 000 EUR