Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Doprsni kip mučenca sv. Jerufa iz Loparja iz IV: stol

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zgodba je del antične zgodovine Loparja in Kopra in govori o neklonljivi drži in ponosu naših istrskih ljudi.Njegova zgodba nas povezuje z Momjanom in je v ponos Loparcem. S postavitvijo kipa jih počastimo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev doprsnega kipa s podstavkom v Loparju Osnutek je treba izdelati in odliti v bronu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odliti kip po izdelanem modelu in izdelati kamniti podstavek

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kip odliti v livarni, podstavek izdela kamnosek. Postaviti v Loparju na skupno dogovorjeni lokaciji

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večji obisk romarskih turistov in obogatitev kraja z umetniškim delom ter dvig samozavesti in zgodovinskega zavedanja naših ljudi ter večja prepoznavnost in promocija našega podeželja preko izvirnih antičnih zgodb. V ta projekt lahko vključimo tudi zamejski prostor.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20 000 EUR