Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Povezava Markovca z Žusterno z dvigalom

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 1

Za prebivalce (otroke, sprehajalce, kolesarje, starejše občane idr.) in nenazadnje turiste Markovca bi bila koristna že previdena povezava, a s predragim in neracionalnim idejnim projektom, z dvigalom ali morda vzpenjačo po vzoru ljubljanskega gardu.

Predlagam, da se sredstva namenijo pripravi novega projekta in umestitvi v prostor. 

V letu 2020 bi morali pripraviti vse projekte in pogoje za izvedbo v letu 2021.