Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Usmerjevalne table za funkcionalno ovirane osebe

Slađana Grdjan  –  12. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajam zaradi težav, ki jih imajo funkcionalno ovirane osebe v starem mestnem jedru.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi se na steno stavbe Župančičeve in Tumove ulice namestilo usmerjevalne table za funkcionalno ovirane osebe zaradi lažjega dostopa v sam center mestnega jedra. Prav tako predlagam, da bi se v gostinski Loggia na Titovem trgu namestila "prenosna rampa-dvižna rampa", da bi gostinski lokal lahko obiskovali tudi funkcionalno ovirane osebe.  

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? V 2020 letu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

* Pri izvedbi naštetih projektov ima MOK možnost pridobitve certifikata "Občina prijazna funkcionalno oviranim osebam".

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000 €

Vrednost projekta

20000 €