Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v proračun Mestne občine Koper in je v izvajanju, Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

USPOSABLJANJE KRAJANOV ZA ROKOVANJE Z DEFIBRILATORJEM IN VZPOSTAVITEV MREŽE

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Krajani ugotavljamo, da v vasi nimamo krajanov, ki bi bili usposobljeni za rokovanje z defibrilatorjem in za nudenje prve pomoči v primeru poškodb, nesreč ali težkih akutnih zdravstvenih stanj (infarkt, ...)  Z premernim številom usposobljenih krajanov (prostovoljcev) bi se lahko v vasi, v primeru potrebe, rešilo več kot kakšno življenje naših krajanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi se določeno število krajanov, ki živijo na različnih območjih KS Dekani, usposobilo za nudenje prve pomoči in rokovanje z defibrilatorjem. Zgodilo bi se to, da bi krajan, ki bi potreboval pomoč, le-to prejel v bistveno krajšem času, saj kot vemo vsaka minuta šteje. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam, da bi se najprej pozvalo krajane KS Dekani, da izrazijo svojo pripravljenost za sodelovanje v projektu. V nadaljevanju bi na usposabljanje poslali zainteresirane prostovoljce. Tako planiramo, da bi v vsakem zaselku imeli vsaj 2 - 3 usposobljene krajane.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju celotne KS Dekani. Projekt pa bi bil lahko tudi pilotni projekt za celotno MOK. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po odobritvi sredstev projekta bi pozvali krajane k sodelovanju. Nato bi bi jih poslali na usposabljanje k pooblaščeni instituciji. Predvidevamo, da bi na tak način usposobili cca 20 krajanov. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krajani bi se počutili bolj varne, izboljšal bi se odzivni čas, ki ga bolnik ali ponesrečenec potrebuje, ko pride do nesrečnega dogodka. Z pilotnim projektom, bi lahko nato nadaljevali tudi na območju celotne MOK in tako vzpostavili mrežo ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati v primeru potrebe, kar pomeni, da bi lahko priskočili na pomoč tudi v drugih krajih, če bi se tam nahajali. Širša kot bi ta mreža bila, večja bi bila možnost preživeja občanov v pimeru poškodb, infarkta, kapi,....... 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 5.000,00