Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

SPREHAJALNA POT S PLOČNIKOM

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na lokalni cesti, ki vodi od zaselka Miši (Dekani) do naselja vrtin-ca. 500 m razdalje, kjer pot vodi naprej do glavne ceste Sv. Anton predlagam postavitev pločnika, ob poti pa postavitev klopi in solarne luči. Idejna zasnova projekta je to, da rešimo nevarnost ovinkaste ceste, kjer se sprehajajo ljudje, saj je promet iz dneva v dan gostejši, vozniki pa prehitri. Nenazadnje po tej poti hodijo turisti, starejši ljudje in šolarji. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam postavitev pločnika, da zagotovimo varnost pešcem, uredimo sprehajalno pot, ki se nekako nadaljuje in je povezana s Parencano. Povezanost ljudi (prehod po krajši poti) med dvema krajevnima skupnostma, to je Dekani in Sv. Anton.Izboljšala se bo kvaliteta življenja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cesta, ki dobesedno poteka čez gozd je dovolj široka, da se lahko uredi sprehajalna pot s pločnikom. Potebno je pripraviti teren, posekati grmovje, dvigniti teren in angažirati strokovno osebje, ki je zaposleno na cestnem podjetju za postavitev pločnika ob glavni cesti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na lokalni cesti od zadnje hiše zaselka Miši do prvega pločnika pod Vrtinami, takoj za tablo Sv. Anton.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel v prvi polovici leta 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se ljudem omogočilo večjo varnost na cesti, kar je bistvo projekta, po drugi strani pa izboljšanje življenjskih navad z možnostjo rekreacije, varnih sprehodov po poti, ki se nadaljuje naprej po Parencani. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost predlaganega projekta je 18.600 eur.