Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Izgradnja koncertne dvorane

Anonimno oddan predlog  –  13. 09. 2019  –  Območje 1

Glede na to, da je Koper kulturno bogato mesto, mesto v katerem živi tudi glasbena šola, predlagam, da občina ustrezno uredi vprašanje prostorske stiske ob glasbenih koncertih z izgradnjo koncertne dvorane. Jasen primer je koncert Simfonija Kopra, kjer se pokaže prav ta problematika, ko nimamo primerno velike in akustične dvorane, da bi vanjo lahko sprejeli Simfonični orkester Slovenske filharmonije.

Projekt bi se izvedel na območju Mestne občine Koper. 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dobili bi prostor za koncerte klasične glasbe poleg Avditorija Portorož, ki pa je majhen. Koper mora razvijati glasbo in kulturo!