Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev cestne in vodne infrastrukture Frenkova cesta - Novo naselje Pobegi

Anonimno oddan predlog  –  13. 09. 2019  –  Območje 4

Predlagam ureditev ceste od krožišča na Frenkovi cesti do Novega naselja. Cesta je že dotrajana, prav tako pa tudi cevi za napeljavo vodovoda. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam preplastitev ceste in napeljavo vodovodnih cevi, saj neprestano pokajo in zaradi tega prebivalci nimamo pitne vode tudi po 3 ure, medtem, ko se dela izvajajo. Ob ureditvi cestne infrastrukture predlagam tudi postavitev 3 hitrostnih ovir (grbin, ležečih policajev) zaradi nevarnosti gibanja otrok v naselju, ter tudi primerno omejitev hitrosti vožnje. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo prenoviti vodno napeljavo, preplastiti cesto z asfaltom in postaviti hitrostne grbine ter primerno omejiti hitrost vožnje na območju. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na cesti Frenkova cesta - Novo naselje. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Najkasneje do aprila 2020, saj na to ureditev krajani čakamo že vrsto let in kljub peticijam nam občinska oblast ni podala nobenega (primernega) odziva. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost na tem območju in posledično zadovoljstvo prebivalcev.