Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Objekt ni v lasti Mestne občine Koper ali Javnega stanovanjskega sklada MOK. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova in izolacija strehe in fasade

bor  –  15. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnoviti in izolirati je potrebno streho in fasado na polovici stanovanjske hiše na naslovu Dolga reber 2 c 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Stanovanskemu skladu smo već kot 30 let plačevali najemnino in v teh letih niso ničesar naredili za zboljšanje bivanja v tem stanovanju in na vse prošnje so se izgovarjali da ni denarja!!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba Obnoviti jw izpeljati?

Projekt bi se izvedel z obnovitvijo in izolacijo strehe in fasade saj je stanovanje popolnoma brez izolacije in je nesnosno živeti v takem stanovanju zaradi ropota iz Luke koper in prometa v okolici!!

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na naslovu Dolga reber 2 c na eni od polovice dvostanovanjske hiše!!

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvajal takoj ker se v takem nevdževanem stanovanju ne da več živeti zaradi ropota in prometa !!

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zaradi izolacije strehe in fasade bi bilo v stanovanju bolj prijetno živeti ker bi bilo manj ropota iz okolice !!

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15000,oo eurov