Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

osvetlitev dela Pobeške ceste

igor.pecaric1966  –  16. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

varnost pešcev,kolesarjev,avtomobilistov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

predlagam osvetlitev pločnika in označitev kolesarske steze na delu Pobeške ceste,od št.5 proti Pradam,do krožišča v Bertokih,zaradi velikega št.kolesarjev in velikega št.abtomobilov ,zlasti tujcev,ki se tukaj vozijo,da ne plačujejo vinjet.bistvp predloga je predvsem varnost pešcev(ponoči) ,ter  varnost kolesarjev na prometni(preveč)cesti.Mislim,da bi bistveno pripomogli k varnosti na tem delu ceste,kot tudi omejili hitrost

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

predlagam rekonstrukcijo pločnika,da bi ga lahko kolesarji uporabljali 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

od odcepa za Arjol,hišna št 5,do krožišča Bertoki,pri vrtcu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

pozimi,ker je manj prometa

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

naša varnost pri uporabi te ceste

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?