Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v skladu z merili, predlagana zemljišča niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev ekološkega otoka razsvetljava in pločnika v Gažonu

Jadran Mikašinovič  –  16. 09. 2019  –  Območje 2
Razsvetljava do eko otoka
Razsvetljava do eko otoka

 

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je namenjen povečanju varnosti prebivalcev vasi. Namenjen je osamosvojitvi mladih generacij in učenje medgeneracijske pomoči.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev ekološkega otoka in postavitev pločnika z razsvetljavo do njega. Plan izgradnje je bil že narejen iz strani MOK vendar se ni izvedel.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je naredit pločnik in javno razssvetljavo. Ekološki otok urediti ker je sedaj zelo neurejeno.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pod vasjo Gažon kjer je ekološki otok

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? 

Izvedli bi ga v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vaščani bi lahko varno po pločniku prinesli smeti do ekološkega otoka. Lahko bi celo otroke poslali do ekološkega otoka.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Predvidena vrednost je 15000eur