Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV PRITLIČJA DOMA JADRAN V GAŽONU

Jadran Mikašinovič  –  16. 09. 2019  –  Območje 2
PRITLIČJE_DOM_jADRAN_1.jpg
PRITLIČJE_DOM_jADRAN_1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog za izvedbo medkulturnega, medgeneracijskega stičišča za občane z vsebinami druženja in razvijanja kulturne dediščine z odprtjem možnosti prikaza lokalnih pridelkov, zgodovinskih znamenitosti v svet.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovo pritličja doma Jadran za namen manjšega gostinskega lokala, vzpostavitev muzeja s predstavitvijo rimske grobnice v Gažonu in manjšo prodajalno z lokalnimi pridelki.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je ureditev dokumentacije projektne, gradbene, in nato uporabnega dovoljenja. Nato bi pritličje obnovili v starem Istrskem stilu in vanj umestili želene vsebine. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del doma Jadran se je uspelo ohraniti z voljo vaščanom skozi udarna dela in pomočjo občinskih sredstev. Pomoč pri obnovi je pripomogla država z pogojem po volilni pravici ljudem z gibalnimi ovirami. Za to se je delček propadajočega doma obnovilo in umestilo dostopno točko za gibalno ovirane ljudi in ponudila urejen, primeren prostor za izvedbo odaje volilnega glasu z možnostjo integriranja kulturne vsebine. Druga polovica doma pa je v tretji gradbeni fazi in potrebna obnove.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi izvedli v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Občani Gažona si želimo imeti možnost razvijanja, srečevanja in medsebojnega spoznavanja z različnimi dejavnostmi v varnem, toplem, svetlem domu Jadran. Dom Jadran bi pripomogel bogatenju lokalne skupnosti z povdarkom izobraževanja mlajše generacije in nudenju lokalnih izročil in pridekov ljudem, turistom, tujcem, ki zaidejo ali načrtovano pripeljejo v Gažon.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Predvideni strošek investicij: 1. Ureditev potrebnih dokumentov: - Projektna dokumentacija, - Gradbena dokumentacija, - Uporabna dovoljenja, -- Predvideni strošek 5.000,00 Eur 2. Obnova po segmentih: - Spodnji del doma, - Okna/vrata - Predvideni strošek 15.000,00 EUR