Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Vzdrževanje komunalnih naprav, asfalt. površin, kontejnerjev in struga Pjažentin

Anonimno oddan predlog  –  17. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

-Pred leti je bilo v določenem obdobju redno vzdrževanje komunalnih naprav (čiščenje in izpiranje meteorne in fekalne kanalizacije), to se ne dogaja več oziroma le na pobudo občanov.

-Asfaltne površine so slabo oziroma sploh niso vzdrževane. V asfaltu so pogosto udarne jame in v času deževja večje luže (voda ne odteka). 

-Zelenice v naselju jih je zelo malo, so slabo-niso vzdrževane.

-Okolica kontejnerjev za odpadke je slabo vzdrževana.

-Struga kanala (hudournika Pjažentin), ki se priključi na Badaševico ni redno vzdrževana pogosto je zaraščena s travo in trstjem, zato obstoja večja nevarnost poplave naselja.

Iz navedenih razlogov PREDLAGAM, DA V PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU OBČINE PREDVIDITE DOLOČENA SREDSTVA ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN OBČASNO SANACIJO OBJEKTOV ZUNANJE UREDITVE NASELJA ŠALARA.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?