Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV CESTE IN METEORNIH VOD V NASELJU CIKUTI

irena montanič  –  17. 09. 2019  –  Območje 4

 Ker v tej ulici že več kot 20 let ni bila preplastena cesta predlagamo da se bi to uredilo, ter poiskalo rešitev za meteorne vode, katere so sedaj izpeljane direktno na cestišče.

Ob večjih nalivih voda dere po cesti, razjeda stari asfalt ker ni urejenih kanalov.

Lepša cesta -  boljša varnost