Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija javne poti . parc. št. 5059/5, k.o. TRUŠKE

STIJEPIĆ SAMBOLE ANDREJ  –  17. 09. 2019  –  Območje 5

Pot uporabljamo lastniki tamkajšnjih zemljišč, kot tudi dnevni obiskovalci iz okoliških vaških struktur. Med drugim tudi vaščani iz Marezig, kot dnevni sprehajalci. Mnogo lastnih sredstev, ur in delovne sile smo namenili k izboljšanju stanja omenjene poti, za nekatere nas celo edine dovozne poti do primarnega bivališča. Lokacijsko je pot umeščena v izjemno naravno okolje, v strokovnih podlagah s katerimi MOK že razpolaga, prepoznana kot naravna vrednota, a zaradi prioritet v preteklosti ni bila prepoznana kot perspektiva za sonaraven razvoj Koprskega zaledja – Strokovni predlog za zavarovanje Krajinskega parka Dragonja - v priponki.

Od tod sledita vsaj dva predloga, in sicer:

  1. uvrstitev rednega vzdrževanja javne poti, v naravi predstavlja makadamsko pot kjer je potrebno periodično dodajanje in utrjevanje materiala ter košnja ter obrez vejevja ob poti
  2. pričetek aktivnosti priprave in sprejetje Odloka o Krajinskem parku Dragonja.