Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo zemljišč) zato ne moremo zagotoviti izvedljivosti v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kolesarska in peš povezava Dekani vas - Parenzana

Katjuša Stanković Marić  –  17. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Iz "centra" vasi Dekani do kolesarske in sprehajalne poti Parenzana nimamo urejenega varnega dostopa.

Do Parenzane dostopamo tudi preko ceste ob betonarni pri osnovni šoli, prečkanje ceste je tam nevarno, klanec ki dostopa do vasi je strm, ozek in neprimerno označen za ta segment, cesta proti betonarni pa tudi ni primerno opremljena. Povezava do Parenzane ni označena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, dve opciji:

1. Da se naredi pločnik od odseka za vas Dekani (pri Vardi) do Parenzane pri Lami, ki bi služil kolesarjem ter pešcem, sprehajalcem, mladim mamicam z vozički, rolarjem, ipd. Odsek glavne ceste ni primeren oz. ni varen za navedena dva segmenta uporabnikov.

2. Da se uredi, asfaltira in primerno označi poljsko pot, katera gre pri odseku za v vas Dejani (blizu Varde) v dolino. To je poljska pot, ki je pravokotna na glavno cesto ob hiši družine Jerebica ali po domače pri "Tonci in Anci"

 S to povezavo predvidevam, da bi se lahko rekreacijska aktivnost vaščanov povečala, kar bo doprineslo k boljši kakovosti življenja v vasi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?