Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev večgeneracijskega igrišča v vasi Osp

md  –  17. 09. 2019  –  Območje 6

Trenutno v vasi ni nobenega otroškega  igrišča in nobenega prostora kjer bi tudi odraščajoča mladina ter starejši prebivalci in obiskovalci lahko udejanili svoje športne aktivnosti.

Predlagam  da občina v sodelovanju z lastnikom parcele (R Slovenijo) št 331 k.o. 2597 Osp v velikosti 4352m2 uredi na navedeni igrišče za mali nogomet, igrišče za odbojko, igrišče za košarko ter balinišče. Prostor se še dodatno uredi z postavitvijo klopi ter majhnega nadstreška.

Potrebno bi bilo pridobiti stavbno pravico na nanvedeni parceli ter izvršiti košnjo trave, označbo igrišča za mali nogomet inb postavitev 2 golov, zgraditi igrišče za odbojko, košarko in balinišče in nenazadnje postaviti majhno nadstrešnico z klopmi ter ograditi navedeno parcelo.

Projekt se konkretno izvede na aparceli št 331 k.o. Osp 2597.

Časovni okvri izvedbe 7 mesecev (od 01/01//2020), svečana otvoritev na dan Sv. Tomaža 03/07/2020 [po njem je poimenovana župna cerkev v Ospu]. V kolikor bi dela potekala hitreje pa je primeren tudi datum svečane otvoritev na dan občinskega praznika 15/05/2020.

Vaščani in obiskovalci bi pridobili prostor za športno in socialno druženje katerega nimamo. Noben prebivalec vasi danes nima možnosti samostojenega ali ekipnega udejstvovanja v športu v domačem okolju (razen športnega plezanja ali pohodništva). Socialni vidik je v druženju vseh prebivalcev.

Ocenjena vrednost projekta 75000 €