Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova in nakup dvižne rampe v knjižnici

Slađana Grdjan  –  18. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1. Obnova obstoječe dvižne rampe v osrednji knjižnici Srečka Vilharja-oddelek za mlade bralce na Verdijevi ulici

2. Nakup dvižne rampe na študijskem oddelku 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

1.Popravilo obstoječe na Oddelku za mlade bralce cca 2.000-5.000 €

2. Nakup +postavitev: 5.000+7.000= 12.000€